Till toppen

Framtids-
utveckling

Vi på Steleco märker av en efterfrågan och ett stort behov av attraktiva och lättanvända digitala tjänster och lösningar inom en rad olika områden. För att möta dessa olika behov erbjuder vi ett stort och varierande utbud av lösningar, både för privata och offentliga aktörer. Tillsammans skapar vi lönsamhet för din verksamhet.

Rätt IT-lösning
effektiviserar din verksamhet

Vi utvecklar framtiden

Tänk på att det alltid finns ett bättre sätt att arbeta på. Ett sätt som ger ditt företag precis den lösning som bäst matchar era interna processer. Det ställs ständigt nya krav på att system skall vara allt mer verksamhetsförankrade, kostnadseffektiva och lättföränderliga. Detta kan endast uppnås med skräddarsydda lösningar. Vi hjälper ditt företag att ta fram moderna och lönsamma system som är anpassade efter era specifika behov.

Tänk framåt

Ny teknik, digitalisering och internet är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och ännu smartare tjänster. Det som kännetecknar företag som tänker framåt är att de ger ökad prioritet till investeringar och utveckling av IT-lösningar som kan effektivisera deras verksamhet. Tänk framåt du också!

Stärk din position

Stärk din position och affärsmöjligheter. Steleco utvecklar lösningar som hjälper ditt företag att förbättra din marknadsposition. Allt som inte utvecklas riskerar att per automatik avvecklas. Att stå stilla i en värld som snabbt förändras är en riskfylld strategi. Ligg gärna steget före.

Öka lönsamheten

Allt fler företag inser att man genom investering i skräddarsydda lösningar anpassade efter företagets egna processer enklare uppnår mycket högre grad av effektivitet. Möjligheten att anpassa system efter egna behov har avgörande betydelse för att uppnå högre lönsamhet.

Våra senaste projekt

Några kundcase med olika typer av applikationer som Steleco har utvecklat

Qlickboka

Qlickboka är ett komplett bokningssystem som erbjuder avancerade funktioner på ett enkelt sätt. Systemet är speciellt lämpligt för verksamheter inom skönhet, kroppsvård och hälsa

Qlickboka är en systemlösning i molnet eller montjänst (SaaS). Molntjänst är ett samlingsnamn för mjukvaran som körs online via internet där allting från funktionalitet till drift levereras till kunden. Kunden betalar endast för användning av tjänsten.

De viktigaste funktionerna i Qlickboka är avancerad och överskådlig kalenderfunktionalitet där administratören och kunden enkelt kan hantera bokningar. Administratören lägger upp tjänster, priser, användare och kunder. Systemet levererar bekräftelser och påminnelser via SMS och e-post.

Testa gärna systemet genom att skapa ett testkonto.

qlickboka.se

Samordningscentralen väljer Steleco®Tolk

Teletolktjänsters Samordningscentral i Helsingborg med sina 2600 kunder och över 2 500 tolkar är en av Sveriges största tolkförmedlingar. Bland deras kunder finns bl. a. kommuner och landsting, domstolar och ett stort antal andra myndigheter. Kunden var i behov av en stabil lösning som skulle leda till tidsbesparing, automatisering av interna processer hos kund samt erbjuda dygnet runt tillgänglighet.

Valet föll på Steleco®Tolk som i sin version 2.0 erbjuder ett väldigt tilltalande användargränssnitt, nya funktioner för positionering och avståndsberäkning mellan tolk och tolkställe, funktion för automatisk tolktilldelning, helt ny SMS-kommunikationsmodul, stöd för integration mot olika ekonomisystem, stöd för olika prisavtal, olika arvodesnivåer för flerspråkiga tolkar, GPS-koordinater med avståndsberäkning, kartor och verifiering av adresser, rollbaserad behörighetshantering samt en hel del mindre förbättringar.

Kontakta oss för att boka en demo.

Mer om Steleco®Tolk

Matvänner AB

Matvänner är ett koncept där man förmedlar maten mellan butik och kund. Matvänner erbjuder samma pris online som om du skulle gå in och handla maten direkt i den anslutna butiken. Medlemmar väljer om de vill handla med recept, färdiga matkassar eller enskilda varor. Genom Matvänners unika bonussystem kan privatpersoner och föreningar spara pengar genom att handla mat.

Steleco fick uppdraget att från scratch utveckla avancerad funktionalitet med webbshop, bonushantering, integrations- och inläsningsrutiner, hantering av kampanjartiklar, receptdatabas, matkassar, kommunikation via API-er och XML, automatisk bildbehandling och bildoptimering, integration mot olika betallösningar, orderförmedling till logistiken samt medlems- och rekryteringshantering.

matvanner.se

Göteborgs Tolkkammare

Tolkkammarens uppdrag är att säkra kommunikation och trygg tolkanvändning. I enlighet med Kammarkollegiets rekommendationer ska tjänsten vara tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Göteborgs Tolkkammare gav uppdrag till Steleco att leverera lösningen som uppfyller Kammarkollegiets samtliga krav.

Steleco levererade tolkförmedlingssystemet Steleco®Tolk. Det är ett webbaserat tolkförmedlingssystem som stödjer tillhandahållande och förmedling av tolktjänster för utförande av tolkuppdrag oavsett om det handlar om kontakt-, telefon- eller videotolkning. Systemet innehåller även funktioner för fakturering, arvodes- och lönehantering (för både A-skatt och F-skatt tolkar) och stöd för olika prisavtal. Systemet erbjuder även automatisk generering av kartor utifrån uppdragets adress, anslagstavlan för kommunikation mellan kund-tolk-tolkförmedling, samt kvittenser i form av SMS och E-post.

Kontakta oss för att boka en demo.

goteborgstolkkammare.se

CELLINK AB

CELLINK är ett innovativt biotekniskt företag med bas i Göteborg. Företaget har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Visionen är att skapa förutsättningar för att kunna printa levande mänsklig vävnad och organ. CELLINK introducerades i höstas på Nasdaq First North.

Steleco fick uppdraget att designa och bygga den nya webbplatsen och e-handelslösningen. Webbplatsen inkluderar en rad spännande funktioner som bl.a. offerthantering med automatisk PDF-generering och 360-graders presentation av CELLINKs 3D skrivare.

cellink.com

Aktuellt

Den digitala marknaden utvecklas snabbt vilket ställer högre krav på Steleco att vara aktivt och ständigt vidareutveckla sin kompetens, tjänster och samarbete med andra aktörer. Här kan ni ta del av den aktiva vardagen på Steleco.

Vår arbetsprocess

We Make Our Customers Stronger

Beskrivning av vår arbetsprocess förklarar den struktur inom vilket arbete sker. Genom processorienterat arbetssätt säkerställer vi att projektgruppen bedriver strukturerad och agil utveckling av IT-lösningen. Processtrukturen av modernt slag ger oss möjlighet att fokusera på effektivisering och kvalitetsaspekter. Med Total Quality Manegment (TQM) fokuserar vi på tre övergripande principer kundfokus, processförbättringar och allas delaktighet.

Förstudie

Tillsammans går vi igenom er verksamhet, affärsstrategi, idéer och nuläge

Koncept

Vi tar fram ett koncept och en design med utgångspunkt från förstudien.

Prototyp

Vi designar snabbt en prototyp som används vidare för systemdesign.

Utveckling

Vi utvecklar systemets funktioner med webbstandarder och open source.

Test

Vi testar och kvalitetssäkrar alla systemdelar samt funktioner.

Lansering

Systemet installeras. Vi lämnar alltid garanti för den kod och de funktioner vi utvecklar.

Förvalning och support

För oss är det lika viktigt att det vi har utvecklat fungerar i verkligheten. Tillsammans med er definierar vi förvaltningsrutiner och en lämplig nivå av SLA samt support.

Kontakta oss

Keep In Touch

Tel: +46 (0)723 233 244

Ångpannegatan 2E
417 05 GÖTEBORG

info@steleco.se
www.steleco.se

Name
Företag
Email
Telefon
Meddelande