Till toppen

Anpassade lösningar och molntjänster (SaaS)

Vi hjälper ditt företag att utveckla webblösningar som effektiviserar er verksamhet, stärker ert varumärke och genererar ett resultat i form av t.ex. fler kunder, merförsäljning eller högre effektivitet.

Att vara unik är en framgångsfaktor


När man utvecklar affärsunika processer så inser man ganska snabbt att IT-lösningar för de affärsunika processerna är en del av kärnverksamheten. Så istället för att försöka bygga om ett standardsystem, bygg istället ett skräddarsytt system som fullt ut stödjer företagets kärnverksamhet.

Uppenbara kostnadsfördelar

De skräddarsydda IT-lösningar vi levererar till våra kunder baseras ofta på våra standardsystem. På det sättet kan du få betydande kostnadsfördelar. Dessutom innebär det att ditt skräddarsydda lösningen hela tiden uppdateras och förbättras på ett kostnadseffektivt sätt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med utveckling av företagsanpassade eller företagsunika applikationer. Ring oss på 0723-233 244 för att boka ett möte eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Fler fördelar med skräddarsydda lösningar

Tjänste- och varuförmedningssystem, bonushantering, hantering av arbetsordrar och beställningar, olika typer av bokningssystem, kvalitetslogg för tjänster och produkter, system för bokning av kurser och kunder, offertsystem, tidrapporteringssystem, CRM system, administrationssystem, ärendehanteringssystem, förvaltningsstöd, integrationer mot betalningstjänster och andra system, etc. Detta är en axplock av system som vi utvecklar.

Utveckla program snabbare

Håll takten med utvecklingen genom att åstadkomma en dramatisk minskning av den tid och kostnad som går åt till att anpassa sig till standardsystem. Fler och fler företag inser fördelarna med verksamhetsanpassade IT-system och frångår alltmer att använda de vanliga standardsystemen som ofta innebär en stor begränsning.

Frigör resurser

Om du väljer att skräddarsy system så frigör du även de interna resurserna då IT-lösningen är anpassad efter just ditt företags egna arbetsprocesser. Du kan i stor skala styra vilken nivå av nyttan IT-lösningen ska leverera till verksamheten. En viktig insikt är att en stor del av verksamheter bedrivs med hjälp av IT-lösningar och det är enbart om dessa är väl utformade och anpassade till den egna verksamheten som de kan bli riktigt effektiva.

Bli mer innovativ

Förutsägbara kostnader som anpassas till era behov: Vi ser till att ni har en tydlig bild av prestanda och kostnader så att ni kan ställa krav på pris och resultat i vår leverans. I samband med förstudien ta vi fram en prototyp av systemet.

nå marknaden snabbare

Anpassade lösningar öppnar helt nya möjligheter till innovation i den egna verksamheten samt kortar ner "time to market".

Aktuellt

Den digitala marknaden utvecklas snabbt vilket ställer högre krav på Steleco att vara aktivt och ständigt vidareutveckla sin kompetens, tjänster och samarbete med andra aktörer. Här kan ni ta del av den aktiva vardagen på Steleco.

Kontakta oss

Keep In Touch

Tel: +46 (0)723 233 244

Ångpannegatan 2E
417 05 GÖTEBORG

info@steleco.se
www.steleco.se

Name
Företag
Email
Telefon
Meddelande