Till toppen

Om Steleco® Solutions

Vi är ett företag som bygger upp ett starkt varumärke kring våra standardsystem. Vår vision är att alltid leverera högsta möjliga kvalitet och kundnytta i toppklass. Tillsammans med våra kunder skapar vi lönsamhet för deras verksamhet.

Vår målsättning är att alltid leverera den mest optimala lösningen i förhållande till val av teknik, omfattning och förväntad nytta av lösningen. Därför levererar vi alltid den mest relevanta och optimala webbtekniken till dig samtidigt som vi ser till att din lösning är framtidssäkrad. Genom att utveckla system utifrån dina verkliga behov hjälper vi på så sätt ditt företag att fokusera på sin kärnverksamhet, och därigenom snabbare uppnå konkurrensfördelar samt höja effektiviteten. Vår främsta ambition är att hjälpa ditt företag att maximera nyttan i sin verksamhet genom ett verksamhetsanpassat systemstöd. Den effekten uppnår vi dels genom en snabb projektstart med hjälp av ramverket Steleco®Base och dels genom att utveckla komponenter och system med agila arbetssätt.

Vårt erbjudande bygger på kompetens från våra specialistområden; systemarkitektur / utveckling, användarvänlighet, systemförvaltning, kravhantering och test samt projektledning. Med hjälp av dessa färdigheter och tekniker utvecklar vi kundspecifika lösningar inom en rad olika branscher. Vi tar helhetsåtaganden och arbetar med företag i alla storlekar.

Vår målsättning är att skapa en långsiktig kundrelation genom att fokusera på varje enskild kund. För att uppnå detta är det viktigt för oss att hålla en personlig kontakt och hög servicenivå. Du är alltid välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion gällande dina verksamhetsbehov.

Ring oss på 0723-233 244 för att boka ett möte eller fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Aktuellt

Den digitala marknaden utvecklas snabbt vilket ställer högre krav på Steleco att vara aktivt och ständigt vidareutveckla sin kompetens, tjänster och samarbete med andra aktörer. Här kan ni ta del av den aktiva vardagen på Steleco.