Till toppen

Standrard- eller skräddarsytt system

Vilket är bäst för din verksamhet, ett standardsystem eller en skräddarsydd lösning? Ett standardsystem håller nere kostnaderna men hur går det med din konkurrenskraft om du måste anpassa din verksamhet efter ett standardsystem?

En vanlig uppfattning är att standardsystem är bättre och billigare. Ett faktum som man dock inte kan bortse från är att varje verksamhet och dess processer är unika. Vilken leverantör av standardsystem tror du tar fram ett system som passar just din verksamhet? Det betyder inte att standardsystem är dåliga men att de passar bäst för processer som ser ungefär likadana ut från en verksamhet till en annan. Det börjar ändå bli vanligare att företag förstår fördelarna med att ha ett system som är utvecklat efter deras egna förutsättningar.

Det finns exempel på där en bransch har revolutionerats genom att använda ett specifikt system eller teknik. Vad är då det lyckade receptet bakom dessa framgångar? Det går med enkelhet att peka på två faktorer. Den första är att systemet är en del av verksamheten och att de då förändras i takt med varandra. Den andra faktorn är att ett skräddarsytt system skapas av ett antal komponenter som då bildar en flexibel och lättrörlig systemarkitektur.

Pratar vi om affärsunika processer så måste man inse att systemstödet för de unika processerna är en del av kärnverksamheten. Det är alltså bättre att bygga ett system av mindre, väldefinierade komponenter som interagerar med varandra istället för att bygga om ett standardsystem. Med den strategin kan du lättare byta ut vissa delar över tid, lättare hantera förändringar eller mer korrekt uttryckt hantera ständiga förbättringar. Ett skräddarsytt system är den flexibla lösningen på vägen mot nya framgångar.

Kontakta oss på Steleco så berättar vi gärna mer om fördelar med skräddarsydda lösningar.

Aktuellt

Den digitala marknaden utvecklas snabbt vilket ställer högre krav på Steleco att vara aktivt och ständigt vidareutveckla sin kompetens, tjänster och samarbete med andra aktörer. Här kan ni ta del av den aktiva vardagen på Steleco.