Till toppen

Samordningscentralen väljer Steleco®Tolk

-Vi tackar för förtroendet och är stolta över att en av Sveriges största tolkförmedlingar har valt att använda vårt system. Teletolktjänster Samordningscentral med sina 2600 kunder och över 2 500 tolkar ställer höga krav på innovativa funktionslösningar och stabilitet i systemet. Vi har satsat stort på att utveckla en attraktiv produkt som har kapacitet att hantera stora volymer av uppdrag och det är glädjande att se att detta uppskattas av våra kunder, säger Emir Dzanic, VD på Steleco Solutions.

Steleco®Tolk är ett webbaserat tolkförmedlingssystem som stödjer tillhandahållande och förmedling av tolktjänster för utförande av tolkuppdrag oavsett om det handlar om kontakt-, telefon- eller videotolkning. Systemet innehåller avancerade funktioner för bl. a. förfakturering, integrationsstöd mot ekonomisystem, arvodes- och lönehantering, menuell och helautomatisk tolktilldelning, positionering via GPS, avståndsberäkning och stöd för olika prisavtal. Systemet erbjuder även automatisk generering av kartor utifrån uppdragets adress, anslagstavlan för kommunikation mellan kund-tolk-tolkförmedling, samt kvittenser i form av SMS och E-post.

Teletolktjänsers Samordningscentral i Helsingborg har idag över 2600 kunder i hela landet och förmedlar tusentals uppdrag varje månad. Bland deras kunder finns bl. a. kommuner och landsting, domstolar och ett stort antal statliga myndigheter.

Aktuellt

Den digitala marknaden utvecklas snabbt vilket ställer högre krav på Steleco att vara aktivt och ständigt vidareutveckla sin kompetens, tjänster och samarbete med andra aktörer. Här kan ni ta del av den aktiva vardagen på Steleco.